Kontakty VIP w programie Mail

Michał Pukacz

Jedną z nowych opcji programu Apple Mail w systemie Mountain Lion jest lista VIP. Znajdują się na niej wyselekcjonowane przez Ciebie kontakty. Funkcję tą możemy traktować w pewnym sensie jako inteligentną skrzynkę mail z tym wyjątkiem że dzięki niej jesteśmy w stanie tworzyć reguły oraz ustawić powiadomienia systemowe w ten sposób byśmy byli informowani tylko o poczcie od osób znajdujących się na liście.

Standardowo funkcja VIP może być nie aktywna w systemie Mountain Lion tym bardziej gdy robiliśmy upgrade z poprzedniej wersji systemu. Aby ją aktywować wystarczy kliknąć na nazwie użytkownika w polu OD prawym przyciskiem myszki potem Dodaj do kontaktów VIP by kontakt pojawił się na liście lub nacisnąć na gwiazdkę.

dodajvip

Analogicznie postępujemy jeżeli chcemy dany kontakt usunąć z listy VIP, klikamy na polu OD prawym przyciskiem myszki potem Usuń z kontaktów VIP lub odznaczamy gwiazdkę.

usunvip

Jedną z bardzo przydatnych opcji kontaktów VIP z której ja osobiście korzystam jest ograniczenie centrum powiadomień do wyświetlania informacji o nowych wiadomościach od osób znajdujących się tylko na liście.  Dzięki czemu jestem informowany tylko o bardzo ważnych mailach.

Aby to zrobić klikamy na Mail > Preferencje > Ogólne i w polu Powiadomienia o nowych wiadomościach wybieramy Kontakty VIP.

notivip

Jako ciekawostkę warto dodać że zakładka kontaktów VIP pojawiła się w programie Mail na urządzeniach z iOS 6.0, dzięki czemu łatwiej nam będzie przeglądać pocztę od tych osób na mobilnych urządzeniach Apple.

Komentarze ()